Zátěžový EKG test pro zimní plavání raději už v létě

Pokud uvažujete o tom, že se od podzimu budete otužovat, měli byste zvážit absolvování zátěžového EKG testu. Ten může odhalit srdeční vadu, na níž běžné EKG nepřijde. Můžete tak předejít zdravotním komplikacím a zjistit, že plavání v ledové vodě pro vás není vhodné.

S otužováním se dá začít kdykoliv, nejpříjemnější je to ale koncem léta, my ve Frýdku – Místku začíname v říjnu a končíme v dubnu. Je to činnost náročná (nejen) na srdce a cely kardiovaskulární systém, proto je velmi užitečné nechat se pořádně prohlédnout a včas záměr věnovat se otužování konzultovat s lékařem.

Čekací doby na vyšetření se liší zařízení od zařízení, ale mohou být i několikaměsíční, a když do toho přidáte že budou letní dovolené, je nejvyšší čas se na vyšetření objednat.

Při vyšetření je zaznamenávána elektrická aktivita srdce (tedy tzv. EKG ) a sledovány změny způsobené zatížením srdce námahou. Při zúžení nebo ucpání cév, které zásobují srdce krví, dochází při zátěži k horšímu prokrvení srdečního svalu a k změnám na EKG. Obvykle se přitom objeví i bolesti nebo tlak na hrudi – tzv. angina pektoris. Zátěžovým vyšetřením se dá posoudit i tělesná výkonnost nebo sledovat výskyt srdečních arytmií (poruch rytmu srdce) spouštěných při zátěži.

Vyšetření se provádí na speciálně upraveném kole (tzv. rotopedu nebo ergometru). Během vyšetření je postupně zvyšována zátěž, kterou nemocný šlapáním zvládá. EKG je snímáno pomocí elektrod, které jsou přilepeny na hrudníku. Na paži je měřen v pravidelných intervalech krevní tlak.

Vyšetření pokračuje, dokud vyšetřovaný nedosáhne vyššího stupně zátěže (měřeno pomocí určitého stupně zrychlení tepové frekvence) nebo dokud se neobjeví příznaky (např. bolest na hrudníku nebo slabost) nebo změny na EKG. Pro zdárný průběh vyšetření je tedy nutné, aby byl pacient schopen šlapat na kole.

Přeji vám hodně zdraví, pěkné léto a na podtzim ahoj u vody.