Nebuď srab ! Namoč se pro ranou péči…zahájeno.

Kampaň zaměřenou na podporu rodin pečujících o dítě s postižením a rané péče pro tyto rodiny nazvanou Nebuď srab! Namoč se pro ranou péči jsme v severomoravském regionu už potřetí zahájili společným plaváním u jezu u Žida.

I přesto, že jsme se scházeli ve všední den v půl osmé ráno, nás nakonec bylo ve vodě skoro 40. Živě jsme vstoupili do ranního Studia 6 ČT, večer jsme byli ve zpravodajství tamtéž.

Cílem kampaně je získat finanční prostředky na podporu rodin s dětmi s postižením formou rané péče. Učinit tak může každý na webu www.nebudsrab.cz. Neméně důležitým cílem kampaně je upozornit na to, jakému náporu čelí rodiny dětí s postižením a jak jim v nesmírně náročném období může bezplatná služba rané péče pomoci.

Když se život rázem otočí o 180 stupňů

 „Kampaní chceme ukázat, jak se rodinám po narození dítěte s vážným hendikepem rázem změní život. Děti i jejich rodiče jsou neskuteční bojovníci, dennodenně dokazují, že nejsou žádní ,srabi̕. Je to drsně řečeno, ale realita těchto rodin často drsná je. Absolvují nespočet vyšetření, rodiče čelí nejistotě, obavám o budoucnost, často i psychickému a fyzickému vyčerpání. Naštěstí na to nemusejí zůstat sami, pomoci může terénní služba rané péče,“ popisuje situaci rodin dětí s postižením Vladimíra Salvetová, ředitelka ostravské pobočky Společnosti pro ranou péči.

Jak raná péče pomáhá

Pracovnice rané péče jezdí za rodinami přímo domů a ukazují rodičům, jak mohou podporovat vývoj dítěte, jak s ním komunikovat, jak upravit domácí prostředí. Zapůjčí nezbytné pomůcky, poskytnou rodině sociální poradenství a mnoho dalšího. Financování rané péče je ovšem vícezdrojové, to znamená, že vedle dotačních programů krajů, měst a obcí a příspěvků nadací je závislé také na darech soukromých osob a firem. Bez těchto darů by raná péče nemohla fungovat. Proto je jakákoli finanční pomoc od dárců nesmírně cenná.

Symbolické namočení

Kromě finančního daru mohou lidé rodiny dětí s postižením a ranou péči v rámci kampaně podpořit také symbolickým namočením do studené vody a vyjádřit tak svou sounáležitost s rodinami. Vůbec nemusí jít jen o otužilce, namočit se lidé mohou i tak, že si dají studenou sprchu, smočí nohu v potoce, ponoří ji do lavoru. Každý také může vyzvat k ponoru své přátele, kolegy, známé. Kampaň běží do konce ledna 2022.

Děkujeme organizátorkám z Rané péče, že nám umožňují na akci se účastnit.

Pavla Pavelková dokáže plavat v ledové vodě a ještě potom mluvit, je to Superžena !
HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1