Nebuď srab! Namoč se pro ranou péči

Milí otužilci, tohle je něco pro nás. Prosím, nebuďme lhostejní k lidem, jejichž osud není tak skvělý, jako ten náš.

Moc vás prosím, přečtěte, sdílejte, smočte se. Natočte, publikujte. Kdo si může dovolit a přispěje, skvělý skutek, díky, ale i samotná propagace myšlenky zveřejněním videa se počítá.

Jako když vás hodí do ledové vody… Takhle se cítí rodiče, když se po narození dítěte dozvědí, že jejich dítě bude mít vážný hendikep. A chtě nechtě se musí rychle naučit v těchto ledových vodách plavat. Není to pro ně snadné, a proto hned od startu pomáhá rodinám s dětmi s postižením Společnost pro ranou péči. Pomoci jim ale může i kdokoli další, kdo se zapojí do kampaně nazvané Nebuď srab! Namoč se pro ranou péči. Stačí málo, podpořit ranou péči a namočit se do toho.

Cílem kampaně je získat finanční prostředky na podporu rodin s dětmi s postižením a na službu rané péče, která těmto rodinám pomáhá, učinit tak můžete zde: www.nebudsrab.cz. Svou podporu rodinám s dětmi s hendikepem vyjádříte také tak, že vyfotíte či natočíte svůj ponor pro ranou péči a vyzvete k ponoru své známé, kamarády, kolegy. Videa i či fotky nahrávejte na výše uvedeném webu a/nebo na svých sociálních sítích s hashtagem #nebudsrab.

„Kampaní chceme upozornit na to, jak náročné je pečovat o dítě s postižením. Rodiče i děti z těchto rodin nejsou žádní srabi. Je to drsně řečeno, ale odpovídá to skutečnosti. Během krátkého času se rodiče dětí s postižením musí naučit mnoho věcí, musí překonávat bezpočet překážek, denně prokazují neobyčejné odhodlání, vytrvalost, odvahu. Už od začátku musí s dítětem cvičit, rehabilitovat, stimulovat jeho smysly, jezdí po vyšetřeních, pobývají v nemocnicích, vyřizují na úřadech. Je to velmi vyčerpávající. Naštěstí na celou situaci nemusejí být sami, pomáhá jim právě služba rané péče,“ popisuje situaci rodin dětí s postižením Vladimíra Salvetová, ředitelka ostravské pobočky Společnosti pro ranou péči.

Služba raná péče, která rodiny s dětmi s postižením v raném věku podporuje, je pro rodiny podle zákona bezplatná. Pracovnice rané péče jezdí za rodinami přímo domů a v bezpečném prostředí ukazují rodičům, jak mohou podporovat vývoj dítěte, jak s ním komunikovat, jak upravit domácí prostředí. Zapůjčí nezbytné pomůcky, poskytnou rodině sociální poradenství a mnoho dalšího. Financování rané péče je ovšem vícezdrojové, to znamená, že vedle dotačních programů krajů, měst a obcí a příspěvků nadací je závislé také na darech soukromých osob a firem. Bez těchto darů by raná péče nemohla fungovat.

Lidé mohou v rámci kampaně podpořit sedm poboček Společnosti pro ranou péči, které pomáhají rodinám v celkem 10 krajích České republiky. Podrobnější informace ke kampani i snímky či videa těch, kdo se už namočili, jsou dostupné na www.nebudsrab.cz.

„Všem, kdo se pro rodiny s dětmi s postižením a pro ranou péči jakkoli namočíte, patří velké poděkování. Děkujeme za finanční podporu, ale i za šíření povědomí o kampani, za sdílení na sítích. Prostě díky všem, kdo se do toho namočí s námi,“ vzkazuje Vladimíra Salvetová.